Brottsofferstöd

En utomstående att tala med

En stödperson
är en medmänniska som har tid att lyssna och som genom samtal kan hjälpa brottsoffret att reda ut sina känslor och formulera sina tankar och intryck runt det som skett. Det finns många anledningar till att det kan kännas bra att samtala med en stödperson som är förstående men inte personligt involverad.

Stödpersonen samarbetar med polis, socialtjänst, andra myndigheter samt med andra ideella organisationer.

Stödpersonen har genomgått utbildning som är godkänd av Brottsofferjouren Sverige. Dessutom pågår ständigt fortbildning.
Vid Tingsrätten i Varberg har Brottsofferjouren ett avskilt rum för brottsoffer och vittnen.

Vittnesstödjarna och stödpersonerna har avgett tystnadslöfte.