Stöd oss

De lokala jourerna finansierar sin löpande verksamhet på olika sätt.

Jourerna får medel från framför allt kommunerna.
Detta varierar dock mycket från år till år och från kommun till kommun.

Brottsoffermyndigheten stödjer jourernas verksamhet med utbildningspengar, men dessa räcker inte alltid till. Vi är därför tacksamma för all sponsring.

Stöd Brottsofferjourens Varbergs verksamhet!