Bli volontär

Vill du göra skillnad för brottsutsatta, vittnen och anhöriga?

Kontakten med Brottsofferjouren blir ofta vändpunkten för den utsatta.
Du behöver inte vara något proffs utan bara en bra medmänniska som lyssnar, bekräftar och förstår.