Vittnesstöd

En hjälp vid rättegång

Många brottsoffer och vittnen till brott känner sig osäkra på hur en rättegång går till. För både brottsoffer och vittnen är det ofta första gången de kommer till en domstol.

Idén bakom vittnesstöd är att brottsoffer och vittnen ska känna sig trygga inför rättegången.

Ett vittnesstöds uppgift är att hjälpa vittnen och brottsoffer i samband med rättegången, förklara hur en rättegång går till samt vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.

Vittnesstödjarna är ideellt engagerade personer vilka har fått utbildning i hur rättegångar går till samt vilket stöd brottsoffer och vittnen behöver.

Vittnesstödens roll är att ge information och trygghet.

Vittnesstödjarnas utbildning är godkänd av Brottsofferjouren Sverige. Dessutom pågår ständig fortbildning. 

Vid Tingsrätten i Varberg har Brottsofferjouren ett avskilt rum för brottsoffer och vittnen.

Vittnesstödjarna har avgett tystnadslöfte.