Organisationen

Ordförande: Hans Fabisch
Vice ordförande: Conny Heed
Kassör: Lena Lind
Sekreterare: Lisbeth Andersson
Ledamot: Christina Nilsson

Ledamot: Gunnar Åkesson

Ledamot: Micael Nilsson

Ersättare: Carina Hård af Segerstad


Önskas kontakt med någon ur vår styrelse?

Kontakta oss via info@varberg.boj.se