Lättläst

Många människor är med om brott. Brott är till exempel när någon slår dig eller hotar dig eller tar något som är ditt.

Efter brottet behöver du hjälp. Du kan få hjälp av människor från Brottsofferjouren.

Brottsofferjourens hjälp kostar inget. 
Du kan ringa 0340 – 67 65 01 eller 116 006 (till Brottsofferjouernas telefoncentral som vidareförmedlar ditt ärende till oss) för att få hjälp.